merk Tv dan Kode Remote

Berikut merk Tv dan Kode Remot.

AIWA
009, 057, 058

ANHUA
017, 001, 032, 047

AOLINPU
104

BENQ
294

BAIHUA
016, 025, 033, 053, 056, 079

BAIHEHUA
023, 024, 040, 043

BAILE
01F6, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042

BAOSHENG
011, 025, 016

BAOHUASHI
033, 053, 056, 079

BEIJING
008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298, 351, 376

CAILING
102

CAIHONG
011, 025, 016

CAIXING
023, 024, 040, 043, 073

CHANGCHENG
011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079

CHENGDU
011, 025

CHANGFENG
011, 053, 056, 045, 046, 024, 079, 033

CHANGFEI
011, 016, 025, 042, 123

CHANGHAI
011, 025, 016, 123

CHUNGLAN
142, 107, 131

CHUNGFENG
016, 025, 033, 053, 056, 079, 124

CHUNSHUN
011, 025, 016

CONROWA
000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056, 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258

CHANGHONG
000, 008, 009, 091, 092, 093, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300, 336, 337, 338, 372

CHUANGJIA
073, 101

DUONGJIE
073, 097, 101

DONGDA
016, 025

DONGHAI
016, 025

DIGITEC
214, 150,147, 151, 152

DONGLIN
077

DETRON
212

DAEWO
012, 042, 031

FEILU
011, 016, 025

FEIYUE
011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
FEILANG
016, 025
FEIYAN
033, 053, 056, 079

FUJITSU
048

FULI
047

GOLDSTAR
009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140

GANXIN
011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043

GANGTAI
097

HUAQIANG
033, 053, 056, 079, 236

HISENSE
000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274, 299, 304, 305, 306, 307, 309, 318, 319, 339, 340, 341, 342, 348

HAIER
103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201, 205, 206, 218, 272,
356, 380

HITACHI
007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228, 373, 401
HITCHI FUFIAN
007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102

HUAFA
007, 016, 025

HUANGHE
011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155

HUANGHAIMEI
016, 025

HUANGSHAN
011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079

HUARI
007, 033, 053, 056, 079

HAIYAN
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079

HAIHONG
016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268

HAILE
032, 047

HUANYU
011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079

HONGMEI
003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079

HONGYAN
011, 033, 053, 056, 079

HUANGLONG
016, 025

HUIJIABAN
101

HUODAKEJI
032, 001, 017, 047

INTEL
213

IMPERIAL COWN
033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042, 079

JIALICAI
016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178

JINGXINGBAN
104

JINGLIPU
038, 057

JIAN SHENG
104

JVC
089, 161

JUHUA
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079

JINGHAI
009, 057, 058, 099

JINFENG
001, 011, 021, 022

JINTA
016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079

JINQUE
011, 025, 016, 032, 033, 053, 056, 079

JIAHUA
017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207,

JINXING
007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227, 364, 367, 368

KAIGE
011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079

KUNLUN
001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039

KUAILE
016, 025, 033, 053, 056, 079

KANGLI
027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271

KANGHONG
009, 058, 057

KANGLI
016, 023, 024, 025, 040, 043, 011, 026, 027, 028, 029, 042, 005

KANGYI
016, 025, 033, 053, 056, 079, 121

KONGQUE
011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124

KANGHUA
103

KONKA
011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303, 321, 323, 324, 345, 385, 386, 392

KANGWEI
077, 101, 104

LONGJIAN
011, 033, 053, 056, 079

LIHUA
011

LG
024, 040, 098, 043, 140, 259, 260, 261,

MEILE
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079

MUDAN
001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223

MENGMEI
023, 024, 040, 043

MANTIANXING
114

MITSUBISHI
011, 051

NANSHENG
011, 033, 053, 056, 079

NIKON
009, 057, 058

NEC
006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 089, 140

NANBAO
016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079

OULIN
101

PANDA
001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091,  061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101

POLYTRON
150, 151, 152, 214, 147

PANASONIC (NASIONAL)
020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 066

PHILIPS
013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 241, 242, 377, 378

QINGDAO
001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079

RIZHI
073, 097

ROWA
011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268

RIHONG
073

RUYI
011, 015, 023, 024, 040, 043

RISHENG
097

SHARP
033, 018, 016,S 025, 135, 136, 137, 371

SHENGCAI
007, 016, 025, 033, 053, 056, 079

SHANCHA
001, 033, 053, 056, 079

SHANGHAI
009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123

SHAOFENG
001, 015, 000, 006, 007, 023

SHENYANG
001, 016, 025, 046, 045, 033

SAIGE
011, 025, 016

SONGBAI
016, 025

SANYUAN
003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043

SANJIAN
033, 053, 056, 079

SKYWORTH–RGB
011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 346, 347, 357, 390, 391, 396

SHANSHUI
008

SUMO
214

SANKEN
215

SONY
041, 049, 005, 094, 106, 148, 237, 238, 239, 240

SAMSUNG
008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 375, 376

SANYO
008, 000, 007, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 282, 223, 352, 353, 354

SANLING
036, 044

SHENGCAI
057, 101

SHUYUAN
131, 204

SONGDIAN
101

SEYE
097

VITOR
004

SHERWOOD
016, 025

SVA
158, 166, 167, 365, 366

TIANKEBAN
101

TAISHAN
011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027

TIANE
003, 011, 018

TONGGUAN
033, 053, 056, 079

TOBO
016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103

TOSHIBA
000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008, 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287, 355

TCL
051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 343, 344, 349, 350, 382, 383, 384

WARUMAIA
031, 012, 042

WEIPAI
016, 025

XIAHUA
011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054, 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209, 211, 217, 218, 229, 230, 231, 262, 295, 358, 363, 369, 370

XIHU
011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222

XIANGYU
016, 025, 032

XUELIAN
023, 024, 040, 042, 009, 057, 058

XINAGHAI
016, 025, 033, 053, 056, 079

XINGMENBAN
104

XINSIDA
123

XIANGYANG
033, 053, 056, 079

XINGFU
016, 025

XINRISONG
009, 057, 058, 101

YINGGE
016, 023, 024, 025, 040, 043

YUHANG
016, 025

YONGGU
016, 023, 024, 025, 040, 043

YONGBAO
009, 057, 058

YOULANASI
011, 023, 024, 040, 043

YAJIA
033, 053, 056, 079

YOUSIDA
016, 025, 009, 057, 058

ZHUHAI
016, 025, 042

888
033, 053, 056, 079

OTHER BRAND
036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293, 328, 335, 393, 394, 395

Iklan
Explore posts in the same categories: Tips

14 Komentar pada “merk Tv dan Kode Remote”

 1. hrlmi Says:

  merk souer 139E ada gan ?


 2. Mas kemari aku menyeting pakai remote chunghop, bisa tetapi entah kenapa atau mungkin dipencet pencet anakku sekarang gak bisa lagi sementara kode merknya aku lupa ,gimana mengatasinya.

 3. hyunmun04 Says:

  Terima kasih~~ ^^

 4. askar Says:

  mas berapa kodenya remot TV merek dast?

 5. nosukis Says:

  izin compaz..buat persediaan..trm

 6. Afri Yadi Says:

  asm ,
  mas ya mau tanya kemarin saya beli dvd , remode dvd nya bisa untuk tv juga, merek remote dvd nya LG sedang kan tv saya Shap.lcd 22″
  kode remote tv berapa ya?

 7. rudy Says:

  Gan,kode remote merek tv anwa,brapa ya?

 8. doni Says:

  mas cara meng-scan nya gimana ya?

 9. jas Says:

  salam.., sorry, tlg bantu dong, saya mengalami kesulitan cari pake remot tv, CHUNGHE RM-133+LED Universal TV, nyari kode di mesin tv merek cina HUI JIAH, tlg jawabannya. TQ

 10. sanjani Says:

  gimana cara nyetel nya

 11. sanjani Says:

  gimana cara nyetel tv digitec tolong ksh tau info nya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: